Huisregels

Huisregelement  Mondhygiënepraktijk Molenpad

Om uw bezoek aan de praktijk zo prettig en zo vlot mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om een aantal huisregels in acht te nemen. Daarnaast schept het duidelijkheid voor u als patiënt.

 

Legitimatie

U dient te allen tijde een geldige legitimatie bij u te hebben. Voorts dient u het inschrijvingsbewijs van uw verzekering – het verzekeringspasje – mee te nemen. Wijziging van adresgegevens en personalia dient u zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de praktijkhoudster/de mondhygiëniste (hierna: de mondhygiëniste).

 

De eerste afspraak

Tijdens het eerste bezoek wordt u verzocht een gezondheidsvragenlijst in te vullen. De vragenlijst is van belang  om complicaties tijdens tandheelkundige behandelingen te voorkomen.  Zorgt u er dan ook a.u.b. voor dat u de vragenlijst zo volledig mogelijk en altijd naar waarheid invult.

Indien er wijzigingen zijn in uw gezondheid en/of medicijngebruik wordt u verzocht om dit spoedig mogelijk door te geven aan de mondhygiëniste. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in uw verzekering.

Nadat de mondhygiëniste klinisch onderzoek heeft uitgevoerd zal er een diagnose worden gesteld, waarna een behandelplan wordt opgesteld met een daarbij behorende begroting (van de kosten).

Aansluitend na iedere behandeling bij de mondhygiëniste ontvangt uw eigen tandarts een rapportage.

 

Afspraken

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van te voren de afspraak te annuleren zodat wij een andere patiënt kunnen oproepen. Door op tijd te annuleren voorkomt u dat de kosten voor de gereserveerde tijd aan u worden doorberekend. Deze kosten worden overigens ook niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Ook wanneer u niet tijdig op uw afspraak verschijnt, kan de verloren gegane tijd in rekening worden gebracht . Voor het bovenstaande geldt dat uiteraard rekening worden gehouden met de reden van verzuim.

Indien uw e-mailadres bekend is bij ons, krijgt u een reminder van de gemaakte afspraak.

 

Pijnklachten/bereikbaarheid

Is er sprake van spoed of napijn na een behandeling, dan kunt u de praktijk te allen tijde bereiken op het volgende telefoonnummer 06-24931201.

 

Schade/verlies aan eigendommen

Mondhygiënepraktijk Molenpad is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om deze niet onbeheerd achter te laten.

 

Klachten

Het kan natuurlijk voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Laat ons dit altijd weten. Wij hebben namelijk graag dat u dit bespreekbaar maakt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Wil dit niet baten, dan zijn we aangesloten bij een klachtenregeling en de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. Het bijbehorende e-mailadres is  “klacht@mondhygienisten.nl”  en het telefoonnummer is 030-6571013.

 

Betalingen

Onze praktijk heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars afgesloten.

De financiële administratie en declaraties zijn overgedragen aan het Medical Factoring Bureau ‘Infomedics’. Infomedics zal de rekeningen verzenden en innen. U wordt dan ook verzocht om uw rekening te voldoen aan Infomedics.

Als u geen tandartsverzekering heeft afgesloten, verzoeken wij u bedragen onder de € 150 direct contant te betalen.